Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα «WOMENTORS – Ενδυνάμωση νέων γυναικών» και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να αποδεχθείτε την δήλωση που ακολουθεί. Η αποδοχή των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων από κάθε συμμετέχουσα διακριτά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της ένταξής σας στο πρόγραμμα. Αποδέχεστε τους όρους επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο «GDPR».

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος «WOMENTORS». Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «WOMENTORS» συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας της Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος Λαμπράκη (http://www.lrf.gr/lrf_privacy_policy.pdf ) και τη χορήγηση συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Το  Ίδρυμα Λαμπράκη θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller) του συγκεκριμένου προγράμματος ενδυνάμωσης νέων γυναικών.  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε μέσω της αποστολής e-mail στο info@lrf.gr  είτε με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση του Ιδρύματος Λαμπράκη με την ένδειξη «υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων». Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία αυτών μαζί με δεδομένα σε άλλα μητρώα, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πάντα και αποκλειστικά στο πλαίσιο του προγράμματος «WOMENTORS».  Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν προς πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «WOMENTORS» ή που θέλουν να πληροφορηθούν  για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτού.