Scientific Team

KALLIOPI KOUNENOU

SEVASTI-SOFIA ANTHOPOULOU

IPATIA DOUSSIS-ANAGNOSTOPOULOU

NATASHA MARTSEKIS

CLIO MAVRAGANI

OURANIA-KAROLINA KOLIOPOULOU

EUGENIA PANTAZI

ANGELIKI KOSMOPOULOU

VALIA PERPINIA

POLIXENI KARAVITOU

ANTIGONE TSARBOPOULOU