Ευγενία Πανταζή

Η Ευγενία Πανταζή τελείωσε την Ιατρική Σχολή και ακολούθως ειδικεύτηκε στην Ιατρική της Εργασίας.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Υγεία.

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας από το 2005, για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος.

Μέλος της Επιτροπής Ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, 2009.

Μέλος του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας 2008-2011 και 2014 έως σήμερα ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Συνεργάτης στην έδρα εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση φοιτητών στα ΤΕΙ Αθήνας του τμήματος Επισκεπτών Υγείας σε επιχειρήσεις.

Ειδίκευση στον Ιατρικό Βελονισμό.

Παρακολούθηση Μαθημάτων Σακχαρώδους Διαβήτη στο ΕΚΠΑ.

Παρακολούθηση Μαθημάτων Κλινικής Διατροφής στο ΕΚΠΑ.

Συμμετείχε σε συγγραφή Ιατρικού βιβλίου με τίτλο “6ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας Υγρά και Ηλεκτρολύτες”, στο κεφάλαιο «Διαταραχές Ύδατος και Ηλεκτρολυτών σε Χρόνια Ηπατική Νόσο» Κ. Σταυρόπουλος, Ε. Πανταζή, Π. Γαργαλιάνος – Κακολύρης σελ. 635-660 (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής θεραπείας, Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρίας, Εταιρίας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εταιρίας Νοσηλευτικών Σπουδών και την επιμέλεια του κ. Γ.Ι.  Μπαλτόπουλου, Καθηγητή Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονολογίας, Δ/ντή Πανεπιστημιακής ΜΕΘ Γ.Ν. ΚΑΤ)  Αθήνα 2003

Κατά τη διάρκεια του θεωρητικού τμήματος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (2002-2003) εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα «Αξιολόγηση των συμπτωμάτων, στρεσογόνων παραγόντων και τρόπων αντιμετώπισης, σε δείγμα Ελλήνων δικηγόρων» (όπου μελέτησε τον παράγοντα στρες στο εργασιακό περιβάλλον των δικηγόρων του Πύργου Ν. Ηλείας)

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού στη Δημόσια Υγεία εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο «Υγειονομικός χάρτης του Ν. Ηλείας»

Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και ομιλίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.