Οι στόχοι

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση νέων γυναικών και η δημιουργία δικτύου γυναικών που θα ασκούν δια βίου και αυτόνομα συνηγορία για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Οι 9.000 γυναίκες που θα ωφεληθούν από τις δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης αναμένεται να:

 • γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τα δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των γυναικών
 • προασπίζονται τα δικαιώματά τους και αξιοποιούν υφιστάμενους υποστηρικτικούς μηχανισμούς και νομοθεσία
 • ασκούν συνηγορία για τις ανάγκες των γυναικών
 • αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης γυναικών
 • εισέλθουν ισότιμα με τους άντρες στην αγορά εργασίας
 • διεκδικούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
 • αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητες και τη δυναμική τους για επαγγελματική ανέλιξη
 • διεκδικούν ίση αμοιβή για ίση εργασία
 • διαπραγματευτούν τους ρόλους στο σπίτι με ίσους όρους
 • επιδείξουν μηδενική ανοχή στη βία
 • φροντίζουν για την καλή ψυχική και σωματική τους υγεία
 • μεγαλώνουν τα παιδιά τους απαλλαγμένα από στερεότυπα φύλου.

Οι 177 γυναίκες που θα εκπαιδευθούν ως Leaders αναμένεται να δραστηριοποιηθούν ηγετικά στον χώρο ισότητας φύλων, ενώ οι τουλάχιστον 35.000 που θα δουν τα βίντεο παρουσίασης θετικών γυναικείων προτύπων να θέσουν υψηλότερους επαγγελματικούς στόχους και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους.

Θα δημιουργηθεί υλικό ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο θα αξιοποιηθεί σε 8.000 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12-18 με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Οι έφηβοι οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν στο σχολείο αναμένεται να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ετοιμότητα να αναλάβουν δράση ή να υποστηριχθούν για θέματα φύλου στο μέλλον.

Επίσης, θα υπάρξει έμμεσος αντίκτυπος στις φοιτητικές και νεανικές κοινότητες μέσα στα πανεπιστήμια, στα οποία θα οργανωθούν τα σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών.