Το Womentors θα ασχοληθεί με την ενδυνάμωση νέων γυναικών (από δέκα οχτώ έως τριάντα πέντε) και την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων μέσω επιμόρφωσης ώστε με εσωτερική ισορροπία, αποδοχή αλλά και αίσθηση δικαίου να αντιμετωπίσουν αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις. Ουσιαστικά πρόκειται να αφυπνιστούν, να εκπαιδευτούν στις βασικές μαλακές δεξιότητες (soft skills), που θεωρούνται πλέον εξόχως απαραίτητες για την επιτυχία τόσο στην διαπροσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή (που βέβαια εν πολλοίς διαπνέεται και καθορίζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις).

Οι προσκλήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει (έως τις 30 Ιουλίου). Το πρόγραμμα θα υποδεχτεί διακόσιες φοιτήτριες από όλη την Ελλάδα οι οποίες θα εκπαιδευτούν ως leadersκαθηγέτες) βάσει του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα σχεδιάσουν ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό οι ειδήμονες επαγγελματίες της επιστημονικής επιτροπής -καθεμία στην ειδικότητά της (θα εκπονήσουν μεταξύ άλλων πλούσιες μελέτες για το αντικείμενο βασισμένες στη βαθιά γνώση και την εμπειρία τους). Θα εκπαιδευτούν όλες μαζί εξ αποστάσεως και ζωντανά σε εντατικό διήμερο όπου θα τους δοθούν τα εργαλεία (ικανότητες διαπραγμάτευσης και συνηγορίας inter allia) για  να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση αυτή.

Διαβάστε περισσότερα στο mononews.gr από την