Κάλλια Κουνενού

Είναι Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Οικογένειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Είναι συγγραφέας βιβλίου και μεγάλου αριθμού διεθνών δημοσιεύσεων, ενώ έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους, ελληνικά και διεθνή τεύχη επιστημονικών περιοδικών. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στο πεδίο των εφαρμογών της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών/προγραμμάτων, στην Επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και την Οικογένεια. Έχει υπάρξει και είναι επιστημονική υπεύθυνη σημαντικού αριθμού συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και επιστημονικών έργων. Εκπροσωπεί την Ελλάδα για το διεθνές ερευνητικό δίκτυο «WERA International Research Network: Connecting Social Emotional Learning to Professional Development for Educators and Effective Teaching» στο οποίο συμμετέχουν 20 χώρες και συντονίζεται από τα Boston University (USA) & Padova University (Italy).  Είναι μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Από το 2015 έως και σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι συ-συντονίστρια του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.