Νάντια Κουρμούση

Η  Νάντια Κουρμούση είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή της υγείας και της ψυχοκοινωνικής υγείας στην εκπαίδευση». Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα την εκπαίδευση μαθητών σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός και Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ έχει διδάξει Αγωγή Υγείας και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Τμήματα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει επίσης διδάξει Διαχείριση στρες για ενήλικες και παιδιά» στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ.

Είναι συγγραφέας των σχολικών προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας «Βήματα για τη ζωή» και έχει συγγράψει άρθρα για έγκριτα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει υλοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες με θέμα την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση μαθητών και εκπαιδευτικών, με πρόσκληση αρμοδίων φορέων.