Πιστοποίηση

Οι Leaders λαμβάνουν πιστοποίηση δεξιοτήτων (soft skills), η οποία περιγράφει το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους και της πρακτικής άσκησης (σεμινάρια ενδυνάμωσης) που έκαναν στο πλαίσιο αυτής, αντιστοιχίζοντας το σε ικανότητες και δεξιότητες που ανέπτυξαν. Η πιστοποίηση έχει τη μορφή «τίτλου» (διπλώματος), εκδίδεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και φέρει την υπογραφή της Επιστημονικής Υπεύθυνης του WOMENTORS, Καθηγήτριας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Κάλλιας Κουνενού. Συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση είναι η συμμετοχή στην εκπαίδευση των Leaders, και να πραγματοποιήσει μέσα σε διάστημα διετίας μία σειρά 10 online ή 4 δια ζώσης σεμιναρίων ενδυνάμωσης προς νέες γυναίκες, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ρόλου της.