«Κάθε νίκη, από χιλιάδες μικρές ήττες καμωμένη.»
Οδυσσέας Ελύτης

O πολιτισμός αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό και κινητήρια δύναμη η οποία μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ενδυνάμωση της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα ο πολιτισμός λειτουργεί συνεκτικά, δυναμικά και εξελικτικά, όταν εστιάζει σε μια γνώση προσωποκεντρική που καλλιεργεί άποψη, συμπεριφορά, στάσεις και επενδύει στην ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Οι ποιότητες στη ζωή των πολιτών αντανακλώνται στην ψυχική τους ανθεκτικότητα με την ευρύτερη πλέον δυναμική της σημασία, η οποία προσεγγίζει ολιστικά τον άνθρωπο και ενέχει τη θετική προσαρμογή στο πλαίσιο ποικίλων δυσκολιών και απαιτήσεων στη ζωή του.

Το womentors αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη κοινωνική παρέμβαση- πρωτοβουλία με ομάδα στόχο νέες γυναίκες στην χώρα μας, η οποία επιδιώκει να αποσαφηνίσει έμπρακτα τις πολλαπλές διαστάσεις του όρου «ενδυνάμωση» στη σύγχρονη εξελισσόμενη κοινωνία έχοντας ως κλειδί την ψυχική ανθεκτικότητα .

Το έργο WOMENTORS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος».
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η Διευθύντρια του Ιδρύματος Λαμπράκη και Εμπειρογνώμων της εκπαίδευσης κ. Σεβαστή – Σοφία Ανθοπούλου σχεδίασε και είναι η ψυχή του WOMENTORS στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση μου για το συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος τεκμηριώνει με σαφήνεια την αποστολή και το όραμα του έργου :

Μ.Δ Είστε η γυναίκα που εμπνεύστηκε αυτή την πολυδιάστατη κοινωνική παρέμβαση Θα θέλατε παρακαλώ να μας περιγράψετε γιατί κατά τη γνώμη σας χρειάζονται ενδυνάμωση οι νέες γυναίκες και ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του WOMENTORS??
Σ-Σ.Α Σε μια χώρα δημοκρατική όντως μπορεί κανείς εκ πρώτης όψεως να αναρωτηθεί αν η ενδυνάμωση των νέων γυναικών είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν ότι ενδυνάμωση χρειάζονται οι αδύναμες γυναίκες. Είναι σα να θεωρούμε ότι όσα άτομα συμμετέχουν σε προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης είναι αδύναμα. Η ενδυνάμωση έρχεται να κτίσει πάνω σε υπαρκτές δυνάμεις της καθεμιάς και του καθενός μας και κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξελίσσεται διά βίου. Κάθε νέα εμπειρία, κάθε καινούριο κομμάτι γνώσης έρχεται να μας κάνει δυνατότερες.

Οι γυναίκες θεωρούνται ευπαθής ομάδα, διότι η συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας εξωτερικών σε σχέση με τις ίδιες παραγόντων. Με άλλα λόγια, η γυναίκα δεν είναι ευπαθής από τη φύση της, αλλά ζει σήμερα μέσα σε ένα κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο που έχουμε δομήσει εμείς, οι άνθρωποι, το οποίο είναι διαμορφωμένο εις βάρος της.

Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού, με ανάλογο μερίδιο στη χώρα μας. Σε μια ισότιμη κοινωνία θα έπρεπε η συμμετοχή σε όλους τους τομείς δραστηριότητας να μοιραζόταν περίπου ισομερώς. Τα πράγματα όμως απέχουν σημαντικά από το ιδανικό σενάριο. Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ισότητας Φύλων για το 2019 κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ε.Ε. Την επόμενη εβδομάδα θα εκδώσει το European Institute for Gender Equality τα δεδομένα για το 2020, όμως δεν αναμένουμε κάποια σημαντική μεταβολή. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ενώ οι γυναίκες 30-35 ετών που κατέχουν πτυχίο παν/μίου είναι περισσότερες από τους άντρες (51% έναντι 38%), η απασχόληση των γυναικών είναι πολύ χαμηλότερη (49% έναντι 70%) και πάντως με μηνιαίες αποδοχές για ίση εργασία κατά 15% χαμηλότερες. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της μητρότητας δεν εφαρμόζεται πάντα και καταγράφονται διακρίσεις σε βάρος εγκύων γυναικών ή με οικογενειακές υποχρεώσεις, ειδικά σε υψηλόβαθμες θέσεις. Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών είναι 9 % και αντίστοιχα στα Δ.Σ. των οργανισμών χρηματοδότησης ερευνών 13%. Μόνο μία στους 6 βουλευτές είναι γυναίκα. Η μη αμειβόμενη εργασία στο πλαίσιο της φροντίδας της οικογένειας διογκώνεται και δυσχεραίνεται η εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρουν ότι το 30% των γυναικών διεθνώς έχουν υποστεί στη διάρκεια της ζωής τους σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους. Παράλληλα, έχει ήδη αποτυπωθεί στατιστικά η συγκριτικά πολύ υψηλότερη αρνητική επίδραση του COVID-19 στις γυναίκες, π.χ. σε θέματα, βίας, ανεργίας, εναρμόνισης του χρόνου κ.ά.

Ακριβώς επειδή οι υπαρκτές ανισότητες εδραιώνονται σε στερεότυπα με τα οποία γαλουχούμαστε και τα οποία υιοθετούμε υποσυνείδητα, δεν θα πειστεί εύκολα μια νέα γυναίκα, αλλά και ένας άντρας να ασχοληθεί με τα θέματα φύλου. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι η ισορροπία των πραγμάτων είναι η κατεστημένη και εμείς οι γυναίκες οφείλουμε να ακροβατούμε μοιρολατρικά. Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τους άντρες αυτής της χώρας να δουν τα δεδομένα για τις ανισότητες φύλου στην πραγματική τους διάσταση και να δραστηριοποιηθούν για την άρση τους.

Όταν την περασμένη εβδομάδα παρουσίασα στις 200 νέες leaders που εκπαιδεύουμε στο WOMENTORS τα δεδομένα σχετικά με τις ανισότητες φύλου και τις παρακίνησα να αναλογιστούν αν έχουν μεγαλώσει με στερεότυπα φύλου, ήταν πραγματικά αποκαλυπτική η στιγμή της συνειδητοποίησης του γιατί χρειάζονται οι ίδιες ενδυνάμωση και τα έκπληκτα σχόλιά τους. Άρχισαν αμέσως να ζητούν περαιτέρω ενημέρωση και να ερευνούν μόνες τους το ζήτημα. Αυτός είναι και ο στόχος μας: να αναλάβουν ενεργό, ηγετικό ρόλο μέσα στις κοινότητές τους. Εμείς θα τους δώσουμε τα ερεθίσματα και την πληροφόρηση, θα τους μάθουμε πώς και από πού να ενημερώνονται, πού να απευθύνονται για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους ή να αναζητούν προστασία, πάνω από όλα όμως θα τους προσφέρουμε ένα στιβαρό υπόβαθρο δεξιοτήτων, γνώσεων και προσόντων, πάνω στο οποίο μπορεί κάθε γυναίκα να εδραιώσει το ανάστημά της.

Το WOMENTORS έχει περισσότερα από ένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχο πρόγραμμα. Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης του WOMENTORS θα τα παρακολουθήσουν περίπου 10.000 γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι ίδιες 10.000 θα ενδυναμωθούν όχι σε έναν τομέα, αλλά πολύπλευρα και αυτό θα γίνει βιωματικά, αφού οι εισηγήσεις επενδύονται με διαδραστικές και ομαδικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γυναίκα θα συμμετάσχει ενδεικτικά, σε δραστηριότητες καλλιέργειας της αυτοεκτίμησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της επίτευξης στόχων, της ενσυναίσθησης, της ηγεσίας, της διαπραγμάτευσης, της παρρησίας και άλλων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα ενημερωθεί για το πώς μπορεί να φροντίζει την υγεία της, θα ασχοληθεί με τα στερεότυπα φύλου επιχειρώντας να αναγνωρίσει τα δικά της, να τα υπερβεί και να μην τα αναπαράγει και θα δουλέψει πάνω στον όχι και τόσο δυσεπίλυτο γρίφο της εναρμόνισης προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου. Παράλληλα, θα λάβει καθοδήγηση και συμβουλές για το πώς να διαμορφώσει το επαγγελματικό της προφίλ, θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες καλλιέργειας της επιχειρηματικής σκέψης, θα ενημερωθεί σχετικά με την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα παρακινηθεί ώστε να συμμετέχει στην πολιτική, θα ενημερωθεί για το πώς η ίδια μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις που την αφορούν και να κάνει τη διαφορά δρώντας ως ενεργή πολίτης. Θα ασχοληθεί με θέματα θυματοποίησης της γυναίκας, με τη βία κατά των γυναικών, ενώ μέσω των προσωπικών αφηγήσεων άλλων γυναικών, αλλά και αντρών, θα αντλήσει έμπνευση από περιπτώσεις ανθρώπων που υπερέβησαν τα στερεότυπα. Και αφού έχει εκτεθεί σε όλα αυτά, στο τέλος θα ενημερωθεί για το θεσμικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς υποστήριξης της γυναίκας και θα αποφασίσει η ίδια πόσο και ποιον χώρο θα καταλάβει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.
Η μεγαλύτερη καινοτομία του προγράμματος είναι ότι έρχεται να ενδυναμώσει τη γυναίκα επενδύοντας στη δύναμή της. Τα 200 νέα κορίτσια που αναλαμβάνουν ρόλο leader είναι στην πλειονότητά τους 20-25 χρονών. Αναθέτοντάς τους σε αυτήν την ηλικία την ενδυνάμωση άλλων γυναικών αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι πιστεύουμε στη δύναμή τους. Το κλειδί για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, δεν είναι άλλο από τη μεθοδολογία ενδυνάμωσης που έχουμε υιοθετήσει, η οποία εδραιώνεται στην αναπτυξιακή φύση του ανθρώπου και σε ένα σύνθετο και συμπαγές οργανωτικό πλαίσιο.

Σχεδίασα αυτό το πρόγραμμα με το βλέμμα στο μέλλον. Το WOMENTORS θα κληροδοτήσει στην Ελλάδα ένα δίκτυο 10.000 γυναικών που θα διεκδικήσουν τον χώρο τους αξιοκρατικά, δημοκρατικά και δυναμικά. Το όραμά μου είναι οι γυναίκες αυτές να αλλάξουν τα πράγματα για όλες τις υπόλοιπες. Οι γυναίκες αυτές θέλω να φτιάξουν μια καλύτερη Ελλάδα για την αγέννητη εγγονή μου, για τον αγέννητο εγγονό μου και για όλους μας.

*Ευχαριστώ θερμά την κ. Ανθοπούλου για την εμπιστοσύνη της

 

Διαβάστε το άρθρο στα Χανιώτικα Νέα εδώ.