Το Δίκτυο

Η Επιστημονική Επιτροπή

Η βασική ομάδα της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελείται από τρία άτομα με ειδικότητα στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση και στην ψυχολογία. Η βασική ομάδα πλαισιώνεται από επιστημονικούς συνεργάτες σε θέματα υγείας της γυναίκας και πιο συγκεκριμένα, παθολόγο, γυναικολόγο και ιατρό εργασίας.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και των εργαλείων για την ενδυνάμωση νέων γυναικών, της εκπαίδευσης των 25 Συντονιστριών και των 177 Φοιτητριών-Leaders, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στις Συντονίστριες και στις Φοιτήτριες-Leaders, της παρακολούθησης, εποπτείας και διασφάλισης της συνολικής ποιότητας του έργου.

Οι Συντονίστριες

Ρόλο Συντονίστριας αναλαμβάνουν 25 γυναίκες με γνώσεις ενδυνάμωσης, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης ενηλίκων. Ευθύνη τους είναι να υποστηρίζουν συμβουλευτικά τις Φοιτήτριες-Leaders, τόσο σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού του έργου τους, όσο και στην υλοποίηση των σεμιναρίων. Η Συντονίστρια, η οποία βρίσκεται στην ίδια πόλη με τη Φοιτήτρια-Leader, αναλαμβάνει την υποστήριξη 4 έως 10 Φοιτητριών, μεριμνώντας να τις συμβουλεύει και καθοδηγεί με διακριτικότητα και να τις ενδυναμώνει ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Συντονιστριών και των Φοιτητριών-Leaders στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οργανώνει και υλοποιεί κάθε Συντονίστρια ένα πρότυπο σεμινάριο στην πόλη της, το οποίο παρακολουθούν όλες οι Φοιτήτριές της. Η Συντονίστρια είναι παρούσα στα σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών που οργανώνουν οι Φοιτήτριές της, ώστε να τις υποστηρίξει αν και όπου χρειαστεί. Επιπλέον, βοηθά στη διαχείριση ενδεχόμενων προβλημάτων, στην επικοινωνία και τον συντονισμό με το πανεπιστήμιο για τη διασφάλιση της αίθουσας, στην προβολή του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και στην ανάπτυξη συνεργειών με έγκυρους εταίρους που προωθούν θάματα ισότητας. Σε όλη τη διάρκεια του έργου η Συντονίστρια είναι σε επαφή με την ομάδα έργου και την ενημερώνει για την πορεία της ενδυνάμωσης των γυναικών της ευθύνης της. Με την ολοκλήρωση της διετίας η Συντονίστρια εισηγείται για την πιστοποίηση των  Φοιτητριών-Leaders.

 

Οι Φοιτήτριες-Leaders

177 νέες Φοιτήτριες πανεπιστημίου και σπουδάστριες ΙΕΚ εκπαιδεύονται ως Leaders και αναλαμβάνουν δράση για την ισότητα των φύλων.

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους οι Φοιτήτριες-Leaders συμμετέχουν σε διήμερη εντατική εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου τον Οκτώβριο. Η εκπαίδευσή τους συνεχίζεται εξ αποστάσεως σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και την απαιτούμενη καθοδήγηση, οι Φοιτήτριες-Leaders αναλαμβάνουν να ενδυναμώσουν νέες γυναίκες. Κάθε Φοιτήτρια-Leader είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση 4 σεμιναρίων  ενδυνάμωσης σε 25 νέες γυναίκες κάθε χρονιά (50 στο σύνολο για τα 2 έτη διάρκειας του προγράμματος). Έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο 9.000 γυναικών 18-35 ετών, που συμμετέχει σε δράσεις ενδυνάμωσης σε 12 πόλεις της Ελλάδας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, σε αίθουσα του πανεπιστημίου, σε χρόνο που θα επιλέξει η Φοιτήτρια-Leader, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των γυναικών στις οποίες απευθύνεται (εξεταστική κ.λπ.). Για τη διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών συνεργάζονται μεταξύ τους τουλάχιστον δύο Φοιτήτριες-Leaders της ίδιας πόλης, βοηθώντας η μία την άλλη υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Συντονίστριάς τους. Οι Φοιτήτριες-Leaders είναι ακόμα υπεύθυνες για την υποστήριξη και το συντονισμό των ομάδων τους στην πλατφόρμα  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος σε συνεργασία με τη Συντονίστριά τους.

Τέλος, οι Φοιτήτριες-Leaders εισηγούνται σε συνεργασία με τη Συντονίστριά τους, για τη χορήγηση βεβαιώσεων στα μέλη της ομάδας τους και αναλαμβάνουν την επιλογή και την εκπαίδευση μιας φοιτήτριας που θα λειτουργήσει σαν διάδοχός τους στο πρόγραμμα. Με το πέρας των δύο ετών και την επιμόρφωση 50 τουλάχιστον νέων γυναικών στα σεμινάριά τους οι Φοιτήτριες λαμβάνουν πιστοποίηση ως Leaders σε δεξιότητες ενδυνάμωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις».

 

Νέες Γυναίκες

Νέες γυναίκες 18-35 ετών συμμετέχουν στα σεμινάρια ενδυνάμωσης που οργανώνονται από τις Φοιτήτριες-Leaders στις 12 πόλεις στις οποίες αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Οι γυναίκες αυτές αναζητούνται κυρίως μέσα από το φιλικό περιβάλλον των Φοιτητριών-Leaders και από τους χώρους εκπαιδευτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης τους. Τα σεμινάρια είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από νέες γυναίκες σε περιοχές που δεν πραγματοποιούνται δια ζώσης σεμινάρια, να προσφερθούν και εξ αποστάσεως.

Οι νέες γυναίκες που παρακολουθούν τα σεμινάρια λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης για τα 4 σεμινάρια συνολικά. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μεμονωμένων σεμιναρίων, καθώς τα συγκεκριμένα σεμινάρια προσφέρονται σαν ένα πρόγραμμα ολιστικής ενδυνάμωσης της γυναίκας. Οι συμμετέχουσες στα σεμινάρια, εφόσον το επιθυμούν, έχουν την ευκαιρία μετά τη συνεπή ολοκλήρωση της σειράς των 4 σεμιναρίων ενδυνάμωσης, να λάβουν πιστοποίηση ως Leader υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης Leaders και στη συνέχεια θα διοργανώσουν 8 σεμινάρια ενδυνάμωσης με τη συμμετοχή 50 νέων γυναικών σε διάστημα 2ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις».