Το Δίκτυο

Η Επιστημονική Επιτροπή

Η βασική ομάδα της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελείται από έντεκα άτομα με ειδικότητα στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση, στην ψυχολογία, στην ιατρική, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στη διοίκηση επιχειρήσεων και με εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητα συμμετοχής στα κοινά.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και των εργαλείων για την ενδυνάμωση νέων γυναικών, της εκπαίδευσης των 23 Συντονιστριών και των 262 Leaders, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στις Συντονίστριες και στις Leaders, της παρακολούθησης, εποπτείας και διασφάλισης της συνολικής ποιότητας του έργου.

Οι Συντονίστριες

Ρόλο Συντονίστριας αναλαμβάνουν 23 γυναίκες με γνώσεις ενδυνάμωσης, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης ενηλίκων. Ευθύνη τους είναι να υποστηρίζουν συμβουλευτικά τις Leaders, τόσο σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού του έργου τους, όσο και στην υλοποίηση των σεμιναρίων. Η Συντονίστρια, η οποία βρίσκεται στην ίδια πόλη με τη Leader, αναλαμβάνει την υποστήριξη 2 έως 12 γυναικών, μεριμνώντας να τις συμβουλεύει και καθοδηγεί με διακριτικότητα και να τις ενδυναμώνει ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Η Συντονίστρια είναι παρούσα στα σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών που οργανώνουν οι Leaders της, ώστε να τις υποστηρίξει αν και όπου χρειαστεί. Επιπλέον, βοηθά σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού των σεμιναρίων, στην προβολή του έργου στα τοπικά ΜΜΕ και στην ανάπτυξη συνεργιών με έγκυρους εταίρους που προωθούν θέματα ισότητας. Με την ολοκλήρωση της διετίας η Συντονίστρια εισηγείται για την πιστοποίηση των Leaders.

 

Οι Leaders

262 νέες γυναίκες εκπαιδεύονται ως Leaders και αναλαμβάνουν δράση για την ισότητα των φύλων.

Οι Leaders εκπαιδεύονται εξ αποστάσεως σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και την απαιτούμενη καθοδήγηση, οι Leaders αναλαμβάνουν να ενδυναμώσουν νέες γυναίκες. Κάθε Leader είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση σεμιναρίων ενδυνάμωσης σε 25 νέες γυναίκες κάθε χρονιά (50 στο σύνολο για τα 2 έτη διάρκειας του προγράμματος). Έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο 14.315 γυναικών 18-35 ετών, που συμμετέχει σε δράσεις ενδυνάμωσης σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτος 2023-24 θα γίνουν δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σε χρόνο που θα επιλέξει η Leader, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των γυναικών στις οποίες απευθύνεται (εξεταστική, εργασία κ.λπ.). Για τη διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών συνεργάζονται μεταξύ τους τουλάχιστον δύο Leaders της ίδιας πόλης, βοηθώντας η μία την άλλη υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Συντονίστριάς τους.

Τέλος, οι Leaders εισηγούνται σε συνεργασία με τη Συντονίστριά τους, για τη χορήγηση βεβαιώσεων στα μέλη της ομάδας τους και αναλαμβάνουν την επιλογή και την εκπαίδευση μιας νέας γυναίκας που θα λειτουργήσει σαν διάδοχός τους στο πρόγραμμα. Με το πέρας των δύο ετών και την επιμόρφωση 50 τουλάχιστον νέων γυναικών στα σεμινάριά τους, λαμβάνουν πιστοποίηση ως Leaders σε δεξιότητες ενδυνάμωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις».

 

Νέες Γυναίκες

Νέες γυναίκες 18-35 ετών συμμετέχουν στα σεμινάρια ενδυνάμωσης που οργανώνονται από τις Leaders. Κατά το έτος 2023-24 θα προσφερθούν δια ζώσης ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εξ αποστάσεως σεμινάρια, σε γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Οι νέες γυναίκες του προγράμματος αναζητούνται κυρίως μέσα από το φιλικό περιβάλλον των Leaders και από τους χώρους εκπαιδευτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Οι νέες γυναίκες που παρακολουθούν τα σεμινάρια λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης για όλα τα θεματικά σεμινάρια συνολικά. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μεμονωμένων σεμιναρίων, καθώς τα συγκεκριμένα σεμινάρια προσφέρονται σαν ένα πρόγραμμα ολιστικής ενδυνάμωσης της γυναίκας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις».