Άννα Διαμαντοπούλου

Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη – πρ. Επίτροπος Ε.Ε. – πρ. Υπουργός