Δάλλα Χριστίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εκλεγμένη Πρόεδρος της Mediterranean Neuroscience Society Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ