Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Ομότιμη Καθηγήτρια Βιολογίας, ΕΚΠΑ